Header Logo
Koleksi
Menunggu respon server .....
Al Mahdzab Imam Abi Ishaq Asyirozi Jilid 1
Author
: Imam Abu Ishaq Asy-Syirazi
Edition
:
Editor
:
Collation
: 464
Subject
: Fiqih Madzhab Imam Syafii Muhammadiyah Corner
Publisher
:
Year
: 0000
ISBN
:
Call Number
: 2X4 Mah a C.1
Summary :
Kitab ini bertujuan untuk untuk menjelaskan apa saja ushul dan kaedah pokok dalam mazhab Syafi’i lengkap dengan dalilnya. Hal ini sangat penting sekali terutama dalam tujuannya untuk membedakan mana pendapat yang sah dikategorikan sebagai pendapat mazhab Syafi’i dan mana yang bukan.

Copies :
No. Barcode Location No. Shelf Availability
1 00116792 Muhammadiyah Corner 2x4 TIDAK DIPINJAMKAN
2 00117407 Muhammadiyah Corner 2x4 TIDAK DIPINJAMKAN
3 00117498 Muhammadiyah Corner 2X4 TIDAK DIPINJAMKAN

 

Information