Header Logo
Koleksi
Menunggu respon server .....
Al Muhalla Jilid 5
Author
: Ibn Hazim Almutawaffa, Abi Muhammad 'Ali ibn Ahmad ibn Sa'id
Edition
:
Editor
:
Collation
: 680
Subject
: Hadis mengenai syariat Fiqih
Publisher
:
Year
: 0000
ISBN
:
Call Number
: 2X2.34 Ibn m C.1
Summary :
Kitab al-Muhalla ( المحلى ) atau judul sebenarnya al-Muhalla fi Syarh al-Mujalla bi al-Hujaj wa al-Atsar merupakan karya Imam Ibnu Hazm al-Andalusi rahimahullah (456H), yang juga dikenali sebagai imam dalam mazhab Zhahiri. al-Muhalla merupakan sebuah karya besar dalam bidang fiqh yang terbilang masyhur namun jarang sekali dikenali masyarakat hari ini. Ibnu Hazm menghimpunkan dan menghuraikan pelbagai permasalahan dalam bidang fiqh melalui kitabnya yang cukup unik ini. Ibnu Hazm memulakan perbahasannya dengan perbahasan Tauhid kemudian barulah dimulakan dengan memasuki perbahasan fiqh.

Copies :
No. Barcode Location No. Shelf Availability
1 00115918 Muhammadiyah Corner 2x2.34 TIDAK DIPINJAMKAN
2 00117677 Muhammadiyah Corner 2x2.34 TIDAK DIPINJAMKAN

 

Information