Header Logo
Koleksi
Menunggu respon server .....
Nailul Author Jilid VI
Author
: Asy Syaukani, Muhammad ibn ali ibn muhammad
Edition
: Edisi 1 Jilid 1 Cetakan 1
Editor
:
Collation
: i, 389 p. ,26 cm 17 cm 3 cm
Subject
: HUKUM ISLAM FIQIH
Publisher
: Beirut: Dar Al-Fikr
Year
: 1900
ISBN
:
Call Number
: 2X4.8 Asy n V.VI
Summary :
Nailul Authar atau lengkapnya Nail al-Authar syarh Muntaqa al-Akhbar adalah kitab fikih yang disusun oleh Imam Syaukani (1172 H - 1250 H) sebagai kitab penjelasan dan uraian atas kitab Al-Muntaqa tersebut. Nailul Authar merupakan salah satu standar rujukan (maraaji’) bagi para penuntut ilmu syar'i (thalabul ilmi). Karakteristik kitab ini adalah dengan mengembalikan persoalan-persoalan yang dihadapi oleh masyarakat dengan mengacu kepada dalil ilmiah berdasarkan hadits-hadits yang shahih. Isinya memuat hadits-hadits hukum yang dihimpun dari berbagai kitab hadits seperti Shahih Al-Bukhari, Shahih Muslim, Musnad Ahmad, Jami' at-Tirmidzi, Sunan an-Nasa'i, Sunan Abi Daud, dan Sunan Ibnu Majah juga kitab-kitab hadis lainnya. Syekh Ibnu Malik ketika mengulas buku Muntaqa al-Akhbar karya Syekh al-Majd menyatakan: "Hukum fikih telah dilunakkan untuk Syekh al-Majd sebagaimana dilunakkannya besi untuk Dawud."[1] Dimasa ini kitab ini tersedia diantaranya dengan tahqiq oleh Muhammad Shubhi bin Hasan Halaaq. Juga terdapat pula ringkasan berjudul Bustanul Akhbar Mukhtashar Nail al-Authar yang disusun oleh Faishal bin Abdul Aziz Alu Mubarak

Copies :
No. Barcode Location No. Shelf Availability
1 2012920170 Perpustakaan Pusat UMY 2 MUH CORNER Tersedia

 

Information